Συνεντεύξεις

Εδώ υπάρχουν συνεντεύξεις που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα ΗΧΏ Φλώρινας και άλλες συνεντεύξεις που έγιναν για λογαριασμό του blog…

Terra Greca - Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων - Φλώρινα